Share

Chapter 26

MARKUS POV

"MAAM, ayos lang po ba kayo?" nag-aalalang tanong ng truck driver kay Joni.  

Mabilis nilapitan ni Markus ang dalaga at hinila kay Julian para yakapin din. Mabuti na lang at huminto ang truck, sobra ang naging pag-aalala niya rito. Akala niya matutuluyan na ito. 

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status