Share

Chapter 29

ANGELA POV

"ANONG GINAGAWA ko rito?" gilalas na tanong ni Angela kay Joni.  Napalinga siya ng tingin at nandoon rin si  Andross, matalim na nakatitig sa kanya. "Dross, t-tulungan mo ako. Si Joni, kino-kontrol na naman siya ng masamang kapangyarihan niya." Hindi siya pinansin ni Andross kaya pinilit niyang tumayo pero hindi siya makabangon sa kinahihigaan niya. Wala namang nakagapos sa kamay at paa niya subalit hindi pa rin siya makatayo.  "Ano bang ginawa mo sa akin, Joni! Bakit hindi ako makaalis dito!" sigaw na niya kay Joni.

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status