Sahara's Dirty Little Secrets

Sahara's Dirty Little Secrets

By:  M. Wilde  Completed
Language: English_tagalog
goodnovel16goodnovel
10
4 ratings
125Chapters
7.7Kviews
Read
Add to library

Share:  

Report
Overview
Catalog
Leave your review on App

Dark intentions. Scandalous affair. Carnal desire.Her life is nothing but perdition.Sahara Smith. Model by day, singer by night.Desired by men, envied by many.Her beauty is a blessing, her charm is a curse.She sings like an angel, she moves like a tease...She meets men with different desires and with each or them, she falls. Hard. She is admired, used, manipulated, hunted, betrayed. But her name is synonymous to grit. She's willing to do anything to get what she wants - even if it means using her body to seduce men and destroy them.If there's one man Sahara worships and desires, it's Max. But he's a schmuck so she chooses Baste instead - the only man who puts her in the pedestal. There's one problem with him though - Baste is dirt-poor, something she really can't put up with.Her life is going according to plan when she crosses paths with Arnold Del Mundo. Again. He's a respected professor and a decent family man - but he's also obsessed with her, dangerously.She then meets Ace, who's smitten the very first time he sees her. He is Sahara's depiction of a prince charming - gorgeous, well-off. He's her lifesaver but also her damnation.As Baste discovers her dirty secrets, Ace suddenly disappears. She's left without a choice but accept Ricardo Aguas in her life - a fine gentleman who promises her the world in exchange for being his mistress. But the lavish life he promises has a price - her freedom.Then comes Armando Tantoco. Known for his cold attitude, he saves Sahara from her nightmare. He proposes marriage and guarantees protection. As Sahara gets everything she ever wanted, she's confronted with the men from her chaotic past...Max. Baste. Arnold. Ace. Ricardo. Armando.Who's willing to keep Sahara's dirty little secrets?

View More
Sahara's Dirty Little Secrets Novels Online Free PDF Download

Latest chapter

Interesting books of the same period

Comments
user avatar
Salvacion Vargas De Castro
.........️......I m happy enjoying ......
2021-10-20 06:40:23
1
user avatar
Deemnly Brown
I love the story, especially the narration. Ang linis.
2021-03-13 16:35:43
1
user avatar
Ericka
The blurb is hot enough to set something on fire daaang!!! Really waiting to read more about this ❤️❤️❤️
2020-12-04 14:31:18
1
default avatar
Che Marquez Tugano
❤️love it thanks!
2020-11-18 22:39:37
1
125 Chapters
Chapter 1
NAGPALINGA-LINGA si Sahara sa bintana ng kotse dahil alam niyang anumang oras ay maaaring may makakita sa kanila doon sa parking area. “Lee…” bulong niya rito. Pilit niyang itinaas ang mukha nito at pinaharap sa kanya. “Kailangan ko nang umuwi.”“Hmm…ten minutes pa baby, please,” mahina nitong sagot. He smelled good and actually looked good. He’s a lot taller than she is and even if he’s in his late 30s, he’s got toned muscles and perfect abs. She has seen him at the bar a couple of times now and by the way he looks at her every time she sings, she knew that he’s got hots for her.Sahara Smith is half-American, half-Filipina and she got her physical attributes from her father – from her vivid light green eyes to her rose-tinged ivory skin. Just one glance from her and guys go crazy. She’s just eighteen years old but sh
Read more
Chapter 2
Kinaumagahan ay tinanghali ng gising si Sahara dahil sa mga maling bagay na hindi maalis sa kanyang utak. Agad siyang nagtungo sa kusina pagkatapos maligo para magluto ng almusal. Laking pasalamat niya nang wala si Michaela paggising niya. Walang magse-sermon, walang maninigaw.“Good morning, Sahara.”Muntik nang mahulog ang hawak niyang kaldero nang marinig ang mababang boses na iyon. Humarap siya rito at nakitang nakatayo sa kanyang harapan si Max. “Naghanda na ako ng breakfast kaya huwag ka nang magluto,” nakangiti nitong sabi. Naroon sa hapag ang pritong itlog at sausages na hindi niya napansin kanina. Muli niyang ibinalik ang kaldero sa cabinet sa ibaba ng lababo at kumuha ng pinggan at kubyertos. Nang makakuha na ng pagkain ay naupo na siya.May pasok ka ba ngayon?”Marahan siyang umiling. Hindi niya alam kung paanong ayos ang kanyang ga
Read more
Chapter 3
NAISTORBO ang pagbibihis ni Sahara nang umagang iyon sa malakas na tawanan sa labas ng kanyang kuwarto. Nang buksan niya ang pinto ay nagulat pa siya nang makita si Michaela na may kaharutang lalaki. Si Max. Sa sobrang gulat ay hindi na niya nakayanang makagalaw sa kinatatayuan, samantalang inaasahan na dapat niya iyon, na simula ngayon ay makikita na niya si Max sa bahay araw-araw.“Oh, Sahara, gising ka na pala. Tamang-tama, sumabay ka na sa aming mag-almusal ng Kuya Max mo,” nakangiting bati ng kanyang pinsan, na isa pa niyang ikinagulat. Ngayon lang kasi iyon nangyari sa loob ng apat na taon niyang pananatili roon. Ah, oo nga pala, nagiging maganda ang turing nito sa kanya sa tuwing naroon ang nobyo nitong si Max. Hindi pa rin natitinag si Sahara sa pagkakatayo, nakatingin lang siya sa mag-kasintahan. At nang tapunan niya ng tingin si Max na noon ay nasa likod ng pinsan, napakaganda ng pagkakangiti nito na tila nanalo sa lotto. An
Read more
Chapter 4
“K-KUYA-““Shh…” Itinaas ni Max ang kanang kamay nito at maingat na hinaplos ang kanyang pisngi. “Hindi kita pipilitin. Kung hindi mo gusto, hindi ko gagawin. Ngayon, tatanungin kita, Sahara…gusto mo bang halikan kita?”Oo, noon pa niya gustong malaman  kung ano ang pakiramdam ng  halikan, lalo na kung paano ang halikan ni Max. Hindi na niya mabilang kung ilang beses na niyang pinangarap iyon at paulit-ulit na pinapantasya, lalo na matapos niyang masaksihan ang hindi dapat doon sa kuwarto ni Michaela. Oo, gusto niyang halikan siay nito  pero hindi iyon tama. “Pero kuya-““Max na lang kapag tayong dalawa, okay?” marahan nitong sabi. “So, gusto mo o ayaw mo?”Ipinikit niya ang kanyang mga mata bilang tugon - dahil sa kahihiyan, at dahil parang ayaw na niyang malaman  kung ano ang susunod na mangya
Read more
Chapter 5
“UY, ang lalim ng iniisip natin, ah,” bulong ni Baste kay Sahara dahil kanina pa nakatingin sa kanila ang lalaki'ng librarian sa hindi kalayuan.Sinimangutan niya iyon. Inayos na niya ang mga nakakalat na notebooks, libro at ballpen sa mesa. Naroon sila sa library at kanina pa niya pinipilit magbasa pero wala talagang pumapasok sa utak niya. “I’m sure bagsak ako sa exam natin kay Prof Del Mundo nung Monday.”Natawa si Baste. “Paano ka naman nakasigurado?”“Dahil hindi ako nakapag-review.” “Ha?” gulat nitong tanong. Tinulungan siya nitong magligpit ng gamit at sabay na silang tumayo at lumabas ng library. Ito pa ang nagbuhat ng mga librong dala niya. “Hindi ba pinahiram kita ng notes? Eh, ano’ng ginawa mo buong weekend?”“Nagtrabaho,” simple niyang sagot. Dahil kung hindi siya magtatrabaho, hindi siya mabubuhay. Wala na
Read more
Chapter 6
NAABUTAN ni Sahara ang propesor na abala sa pagbabasa ng mga papel nang pumasok siya sa opisina nito nang hapong iyon. Nagulat na lamang siya nang pinasunod siya nito sa faculty center pagkatapos na pagkatapos ng klase nila kanina. Bahagya itong nag-angat ng tingin at inayos ang salamin sa mata.“Miss Smith.” Matigas ang pagkakasabi nito sa kanyang pangalan kaya lalo siyang kinabahan. Lalo pa nang hindi nito inalis ang atensiyon sa ginagawa. “Take a seat.”Agad naman siyang tumalima at mabilis na naupo sa upuang nasa harap ng mesa nito. Sa halip na sa propesor ay doon sa mesa niya itinuon ang mga mata. Hindi iyon ang unang pagkakataon na makapasok siya sa opisina nito pero hanggang ngayon ay manghang-mangha pa rin siya sa sobrang kaayusan niyon. Prof Del Mundo’s table was neat. Parang kabibili lamang nito dahil sa sobrang linis at kinang ng salamin sa ibabaw noon. Organisadong-organisado ang bawat gamit &ndash
Read more
Chapter 7
SINUNDAN ni Sahara si Baste doon sa bakanteng mesa sa dulong bahagi ng fast food. Tapos na ang klase nila, alas kuwatro na ng hapon. Maraming tao sa loob at kinailangan pang makipag-agawan ni Baste para lamang may maupuan sila. “Ano nang balak mo?” tanong nito sa kanya nang tuluyan na silang nakaupo. Iniayos ni Baste ang order nila sa ibabaw ng mesa – dalawang soda, dalawang fries at dalawang burger. Matapos nitong ilapag ang tray sa katabing mesa ay naupo na rin ito at iniabot sa kanya ang ilang piraso ng tissue. “Kailangan mong mag-summer niyan.”“Hindi ko na kayang mag-summer. Wala na kong budget,” sagot niya na parang wala lang. Kumuha siya ng fries at isinawsaw iyon sa ketsup na si Baste pa mismo ang nagbukas para sa kanya.“Eh paano, hindi ka ga-graduate?” “Ga-graduate.”Kinunutan siya ng noo ni Baste at tiningnan siyang mabuti. “Paano? Sabi n
Read more
Chapter 8
AFTER a couple of bottles of beer at The Lounge, Sahara decided to go home. Katulad ng nakagawian, marahan ang ginawa niyang pagbukas ng pinto at dahan-dahang pumasok hanggang sa kusina. Her body was dead tired but her mind wasn’t. Matapos maibaba ang mga gamit sa dining table at makakuha ng isang basong malamig na tubig ay saglit siyang naupo, sumandal at pumikit. What did just happen? She was not supposed to kiss Baste - not in the middle of the street at least. Mali ang pagkakataon, mali ang lugar, pati yata ang nangyari ay isang napakalaking pagkakamali. Paano na lang kung hindi na siya kausapin nito pagkatapos? Paano kung pagtawanan siya nito o kaya ay iwasan sa mga susunod na araw?Pero naisip rin niya, paano kung dahil sa ginawa niyang paghalik ay masabi  nani Baste na gusto siya nito? Na matagal na rin pala siya nitong gusto pero nahihiya lang ito sa kanya dahil sa matagal na nilang pagiging magkaibigan?Hay, kung puwede
Read more
Chapter 9
KALAGITNAAN na ng pangalawang klase nila sa umagang iyon pero wala pa ring Baste na nakaupo sa tabi ni Sahara. Hindi ito ang tipo na basta-basta na lang a-absent, lalo na nang hindi nagsasabi sa kanya. She tried texting and calling him that morning pero wala. Bahagya niyang tinapunan ng tingin ang bakanteng silya sa kanyang kaliwa. Bakit ganoon, ilang oras pa lamang niya itong hindi nakikita ay parang ang lungkut-lungkot na sa pakiramdam? Napailing na lamang si Sahara nang mapagtanto ang katotohanang iba nga pala si Baste kumpara sa iba at hindi ito tulad ng ibang lalaki na kayang-kaya niyang akitin sa isang simpleng halik. O kahit sa isang simpleng mapang-akit na titig. He is the conservative type and he probably hates her now for what she had done. Baka iyon ang unang halik ni Baste at pakiramdam nito ay nasayang iyon dahil sa kanya. Siguro, na-turn off ito dahil hindi nito akalaing magagawa niya iyon.And she realized, this is it.
Read more
Chapter 10
“LONG time no see, sissy.”Isang halik sa pisngi ang itinugon ni Karen sa kanya at agad itong na um-order ng isang baso ng brandy. Tumabi ito sa kanya doon sa bar at pinanood ang babae’ng noon ay kumakanta sa entablado. She was wearing her typical party outfit – something short and sexy.Sahara was supposed to be the one singing on that stage because Fridays were always Sahara’s night at the bar. But it was THE Friday, and that night was reserved for Del Mundo. Kaya nga maaga siyang pumunta sa The Lounge para magpaalam sa boss nila, at para na rin uminom kahit kaunti bago makipagkita sa propesor. Nang dumating ang order ni Karen ay wala pang dalawang segundo ay naubos na nito agad iyon at muling um-order ng isa pa. “Dad has been pestering me about going back to L.A. Doon ko na raw ituloy ang pag-aaral.”“Ano’ng problema?” taka niyang tanong.“I don’t want
Read more
DMCA.com Protection Status