Catalog
32 chapters
Kabanata 1
  KABABALIK lang ni Tanya galing palengke dala ang mga pinamiling hilaw na karne at gulay. Mayamaya lang ay pinunasan niya ang nagtatagataktak na pawis gamit ang bimpo na nakasabit sa kaniyang balikat.  Read more
Kabanata 2
  "KUMUSTA na raw po si Miko?" bungad na tanong ni Anne kay Tanya pagdating nito sa ospital na pinagdalhan sa kapatid. Hanggang ngayon ay hindi pa rin niya maitago ang takot at panginginig ng mga kamay. Hindi
Read more
Kabanata 3
  BAHAGYANG madilim na nang magdesisyon si Tanya na tunguhin ang mansyon umano ng senyora na tinutukoy ng kaibigan.  Batid niya sa sariling balot ng takot ang buong sarili, pero hindi niyon kayang pigilan
Read more
Kabanata 4
 ITINABI muna ni Tanya ang sobre kung saan niya inilagay ang naipon niyang fifty thousand pesos. Kung tutuusin, napakalaking halaga na niyon at maaari na siyang makapagbukas ng mas malaking puwesto para sa kaniyang karinderya. Kaya lang nangako siya na magbabayad at iyon sana muna ang kaniyang paunang hulog dahil kahit sa ano'ng hinuha niya imposibleng mabayaran ang kalahating milyon ng isang tulad niya. Read more
Kabanata 5
NAPAKALAKAS ng kabog ng puso ni Tanya habang lulan siya ng isang itim na van kasama ang dalawang lalaking balak sana siyang patayin kanina. Hanggang ngayon namamawis pa rin ang kamay niyang itinakip sa slit ng suot. Dahil din sa matinding sakit ng buong katawan wala siyang ibang nagawa kung hindi isandal kahit sandali ang sarili
Read more
Kabanata 6
SINILIP ni Tanya ang nangyayari sa loob ng silid kung saan pumasok ang dalawang sinundan na babae. Ang buong akala niya ay tulad ng inaasahan ang nasa loob niyon tulad ng mga naunang kuwarto na nakita kanina.Napalagok siya ng laway. Magkagayonman, hindi pa rin niyon maiaalis ang takot sa puso niya at sa buong pagkatao.<
Read more
Kabanata 7
UNTI-unting nagdilat ng mata si Tanya, pero imbes na matigas at sa malamig na sahig niya matatagpuan ang sarili. Pakiramdam niya ngayon ay nakahiga siya sa mga alapaap sa lambot ng pinaglalagyan ng kaniyang katawan. Marahil nasa langit na siya ngayon at makakapiling na ang mga magulang. Ipinatong niya ang braso sa noo. Nagsimula
Read more
Kabanata 8
BINIGYAN muna ng pamalit na damit si Tanya kaya lubos-lubos ang pasasalamat niyang maitatapon at hindi na muling makikita ang kasuklam-suklam na bodycon dress na ipinasuot sa kaniya.  Iginagaya niya ang paningin sa mga nadaraanan sa loob ng hotel hallway papuntang elevator. May ipinadala na tao sa kaniya kanina upang samaha
Read more
Kabanata 9
HANGGANG ngayon nakatingin pa rin si Tanya sa magkahawak nilang kamay ni Isidore. Nagtataka siya kung bakit hindi man lang ito nagrereklamo sa magaspang niyang palad na mabilis dapat nitong napansin simula pa kanina nang umalis sila ng boutique. Sa liit ng bawat mga hakbang niya hindi siya makasabay rito at palaging kailangan pa
Read more
Kabanata 10
NAPAKISLOT sa lamig si Tanya habang papasok ng isang grand villa kasama sa kaniyang tabi si Isidore. Muntik na siyang mawalan ng malay nang makita niya ito kanina na suot ang isang itim na tuxedo. Lalo tuloy siyang humanga sa kakaibang karismang taglay nito sa kahit ano'ng damit na suotin. "Before I forgot," biglang wika ng bina
Read more
DMCA.com Protection Status