KASALAN AT ANG BAGONG HARI

PRINSIPE SHATTU'S POV

      Tumunog na nuon ang dambana ng palasyo, isang hudyat upang ipabatid sa buong bayan ng virgania ang patungkol sa sagradong kasalan, kasabay nito ay pumasok naman sa aking silid sina Ama, Ina at ang lahat ng tagapag silbi upang mag simula sa pag hahanda.

Nakatayo ako nuon sa isang malabong salamin habang binibihisan ng pambalabal na yari sa koton , samantala iniabot naman ni Ina ang gintong kulindang na ipinagkaloob ng Hari upang maging sagisag ng aking pagiging susunod na Hari.

Inilabas naman ng mga tagapag silbi ang panyapak na kinalakal pa mula sa ibang lalawigan, ito ay dahil ang panyapak ang pinaka mahalaga sa Hari, sapagkat ito ang sumisimbilo sa kapalarang tatahakin ng isang bagong hirang na Hari.

Sa kabilang banda naman ay isinuot sa ak
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status