Share

Kabanata 1945

Ang mukha ni Yvonne ay nagbago. Hindi niya inaasahan si Hazel na maging sobrang determinado.

Subalit, si Yvonne ay sobrang ayaw kay Garry. Pero tutal ang mga bagay ay umabot sa puntong ito, si Hazel ay talagang magmumukhang masama kung tanggihan niya ito.

Tanging napabuntong hininga si Yvonne sa desperasyon. “Hazel, hindi sa ayaw kitang magmukhang masama.”

“Iyon lang ang bagay na ito ay first come first-served basis. Tutal inimbita ko si Young Master York na protektahan ako, kung gayon hindi ko siya simpleng pwedeng tanggalin.”

“Higit pa dito, si Young Master Duncan ay tunay na kilalang tao. Kahit ang deputy branch leader ng Longmen ay kailangan magpakita sa kanya ng respeto. Ito ay talagang sobrang pambabastos para sa taong tulad niya na maging bodyguard ko.”

“Hindi ko kayang gawin iyon.”

“Kung kaya, bakit hindi mo na lang hayaan si Harvey na protektahan ako? Para kay Young Master Duncan, maaari natin siyang hayaan na sumama sa likod natin at suportahan ako.”

“Hayaan si Harvey
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status