Share

Kabanata 1949

Samantala, si Harvey ay walang pakialam na tinikman ang mga side dish. Kinuha niya ang teacup att tumingin kay Assistant Mullins ng walang pakialam.

Ang kanyang walang pakialam na tingin ay nagpatigas ng katawan ni Assistant Mullins. Kahit na wala siyang sinabi, alam niya ng sobra kung ano ang mangyayari sa kanya kung siya ay magsasabi ng kalokohan.

Ang eksena ni Justin at Chief Leonard Bray na pinagsisilbihan si Harvey ng magalang ay mas nakakagulat sa kanya.

Kahit na alam niya kung ano ang pagkakataon ni Harvey, ang kakayahan ni Harvey na takutin si Justin at Leonard ay sapat na para ipakita ang lahat!

Siya ay kaagad naintindihan na si Justin at Leonard ay hindi nirerespeto si Garry kanina…

Pero sa halip ay kay Harvey!

Iniisip ito, nagdesisyon siya na kailangan niya na panatiliin ang lahat ng nakita niya ngayon na sikreto.

Ang isang mahilig sa pera ay talagang merong lamang at na alam niya na ang kanyang posisyon bilang walang kapangyarihang tao.

Kapag ang mga tao tulad niya
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status