THIRTEEN

DANIEL'S POV

"THANKS for dropping me by, Neil, and for accompanying me for this day. Don’t worry I will not bother you while I am here in the Philippines. I think I will just fly back in the States, next week. Bye, see you again."

Ngumiti lang ako kay Faith. I am also thankful that she understand my part and for accepting our relationship to be just friends.

"Still call me if you need a friend," iyon lang at pinaandar ko na ang sasakyan ko. I already want to go home… nami-miss ko na si Ysabel. I'll explain na lang sa kaniya kung bakit hindi ako natuloy sa Batangas.

May naka-park na sasakyan sa harap ng bahay namin. Sino naman kaya ang bisita ni Ysabel this time of the night. Alas-siete na kaya.

Kaya agad akong pumasok sa bahay ng maiparada ko ang sasakyan sa garahe. And I hear laughters in the sala at nakita ko roon si Ysabel at Nica, masayang nagtatawanan while doing some sewing.

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status