Share

Special Chapter #3: Inside of the Heavily Guarded Prison

Special Chapter #3: Inside of the Heavily Guarded Prison

Lacy is just sitting in her own cellar, bruises all over her body, some of her wounds are still bleeding, some of her wounds has dried up. Because of her weak body, she's unable to move her body freely, and just sitting on the corner of her cellar.

Her eyes are tightly closed, as she suppressing herself not to screame because of her wounds. Pero wala nang mas sasakit pa sa puso niyang basag na basag na. Izaak betrayed her with his mistress, Izabel.

Mas lalo pa siyang nasaktan lalo na noong hinahatulan siya ng isang bagay na hindi niya ginawa, hindi niya maintindihan kung sinasadya ito ng lalaki upang mapatalsik siya sa kaniyang pwesto bilang isang reyna. O hindi kaya dahil sa gusto nitong maging reyna ang kaniyang kabit na si Queen Consort Izabel.

They are just disposing her like a trash, and just throwing her aside. Hi

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status