Share

Chapter 6 (Part 13)

"I-I still cannot believe it." Napasinghap si Cassie at sinapo ang kan'yang noo. Lumunok siya at saka bumaling sa akin. Kalmado lamang akong ngumiti habang pinapanood ang naguguluhan niyang mukha.

"Ang lahat ng sinabi ko ay totoo, Cassie." Napakurap ako upang hindi muling mapaluha. "Lubhang mahirap ang naranasan ko sa loob ng ilang taon."

Lumungkot ang mukha ni Cassie. Maamo ko lamang siyang tiningnan at hinayaan siyang yakapin ako.

"I-I'm sorry, Shianna. Wala kami noong nahihirapan ka..."

Niyakap ko siya pabalik, at unti-unti ay nalusaw ang aking pekeng ngiti. I closed my eyes and smiled darkly. "Ayos lang. Kinaya ko ang lahat dahil malakas na ako." Lumayo ako sa kan'ya at muli ay ngumiti ako nang matamis. Saglit kong nilingon ang labas nang mapansing huminto na ang sasakyan.

"Then shall we go?"

Akmang bubuksan ko ang pinto ng kotse nang biglang hinawakan ni

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status