Share

Chapter 88

"Tama ka," tugon ni Jessica at tipid na tumango. Nagpasiya siyang itikom na lamang ang bibig sa buong biyahe. Kahit pilit niyang alisin ang kaba sa kan'ya ay hindi niya magawa. Bagama't kakampi niya si Cayer ay hindi pa rin siya basta-basta dapat na lumalapit dito.

Jessica sighed. Matapos nang mahigit trenta minuto ay natanaw na niya ang madilim na kagubatan na paniguradong lugar ng camp ngayon.

Who would have thought, magtatapos ang camp na ito sa isang hindi inaasahang dahilan.

After a while, the helicopter finally landed. Pero noong kanina—habang pababa ito ay may nakita si Jessica na isang pamilyar na mukha. Kumunot ang kan'yang noo at nilingon si Cayer na napansin din ang babaeng hindi dapat naririto.

"Midel is here," ani ni Jessica at nakita niya lamang na umigting ang panga ng lalaki. Sabay silang lumabas mula sa sasakyan at walang pag-aaksayang nilapitan ang may edad na babaeng may matinding pag-aalala sa mukha.

"A-Ang mga bata" —nanginginig na pinagdaop nito ang nanlalamig na
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status