Share

Chapter 89

"M-Mommy, a-ano po i-iyon?" Natatakot na lumapit sa akin si Ashy at mahigpit na hinawakan ang aking kamay. Pati ang mga bata ay natatakot na dumikit sa akin habang nakatingin sa direksyon kung saan nangyari ang pagsabog.

"Calm down, kids." Tumingala ako sa kalangitan na unti-unti nang nababalutan ng usok dulot ng pagsabog.

"Kuhain na ninyo ang mga importante n'yong mga gamit. Aalis na tayo ngayon."

"O-Okay po, Mommy." Kahit natatakot ay nagsikilusan na ang mga bata upang kuhain ang kanilang mga gamit. Samantala, ako naman ay hinawakan ang aking suot na jacket at mas hinapit ito sa aking katawan. Alerto kong pinakiramdaman ang paligid habang sinisigurong maayos ang mga bata. At kahit wala sila sa harapan ko ay nakikita ko pa rin sila gamit ang dulo ng aking paningin.

Mabagal akong huminga nang malalim at hinarap ang direksyon ng pagsabog. Kinuyom ko ang aking mga kamao at bahagyang naningkit ang aking mga mata.

Inaatake ba kami ng mga sindikato? Nalaman ba nila ang camping na 'to?
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status