Share

Chapter 155

Five minutes ago...

Pinagmasdan ni Ivana ang kan'yang sarili sa malaking salamin. Umaagos ang tubig sa gripo na nagbigay ingay sa tahimik na restroom. Narinig ni Ivana ang mga mabibigat na yapak sa men's restroom kaya nagmamadali siyang lumabas. Naabutan niya si Dmitri na madilim ang mukha. Nabigla ang lalaki nang bigla siyang hinatak ni Ivana papasok sa restroom. Isinarado ni Ivana ang pinto ngunit nakalimutang i-lock ito. Hinayaan niyang bukas ang gripo ng banyo upang hindi marinig ang kan'yang ungol nang uhaw na uhaw niyang sinunggaban ng halik ang lalaki. Napasandal si Dmitri sa tiled wall ng restroom at napaungol nang dinakma ni Ivana ang kan'yang hari.

"Fuck," usal niya nang mabilis na kinalas ni Ivana ang butones ng kan'yang dress shirt. Napaangat siya ng ulo nang parang bata na sinipsip ni Ivana ang kan'yang dibdib. Dinakma niya ang buhok ng babae at hinila ito palayo. Napalunok si Dmitri at mas nabuhay ang kan'yang alaga nang makita ang naliliyong mukha ni Ivana. Awang ang mg
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status