Share

Chapter 173

Napatingin si Nero kay Mauricia na kan'yang ina. Namumula ang mukha nito sa galit dahil sa narinig nitong balita. Pabagsak nitong isinara ang pinto ng office ni Nero na nasa loob ng isang warehouse. Kakaunti na lamang ang mga tauhan ni Nero na nasa warehouse upang magtrabaho.

"Good morning, Mom," ang blankong pagbati ni Nero kay Mauricia na mabigat ang mga hakbang na naglalakad patungo sa kan'ya. Malakas na hinampas ni Mauricia ang kan'yang bag kay Nero at naiiyak na tiningnan ito.

"What the hell are you doing, Anak?! Nakikita mo ba ang sarili mo ngayon?" Nagsimulang humagulhol si Mauricia at pagod na nag-iwS ng tingin. "P-Paano na tayo kung babagsak ang illegal businesses natin? May mailalaban pa ba tayo sa mga Aurelius?"

"Mom, puwede bang itigil na natin 'to?" Mapait na ngumiti si Nero. "Ilang taon mo nang sinasabi sa akin na maghiganti. May mga legal businesses naman tayo na successful na. You're handling them, kaya bakit kailangan pa nating pasukin ang mundo ng illegal businesse
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status