Share

Chapter 212

Napatingin si Shianna sa reporter na unang nagtanong. Matagal niya itong tinitigan bago ngumiti.

Tiningnan ni Allegra si Shianna na tumingin kay Papa. Sinulyapan niya ang Viacera Head na seryosong nakatingin din sa apo nito.

"This can't be…" ang usal ni Allegra na galit na ikinuyom ang kamao. Muli niyang nilingon si Shianna na napasulyap din sa kan'ya.

"Isang assassination attempt ang nangyari. Vincent and me were almost killed kung… hindi kami prinotektahan ni Maevel, paniguradong wala na kami."

"Pero namatay siya sa kan'yang tahanan."

"And it was because nalaman niya kung sino ang nag-assasinate."

Napatango ang mga reporter habang si Allegra ay napapakunot ng noo sa naririnig.

"I apologize sa lahat ng nakaalam sa nangyayari. W-We were too careless. Dapat ay nagdala kami ng bodyguards sa event ng Millhive Academy. Kung naging matalino lang kami, paniguradong walang mangyayaring assassination attempt."

"Kilala mo ba ang taong behind sa assassination attempt? Sino sa palagay mo ang tao
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status