Share

RED ROSE XXXIX

Chapter 39

STEVE PARK

Ruthless. Cruel. Monsters.

That's what I've seen right now. Ang dalawang taong nasa harapan namin ngayon ay nag-iiba na sa paningin ko. Hindi na sila tulad namin. Hindi na sila tao.

"Ngayon, sino na naman kaya ang susunod?" nakangiting wika ni Rosa sa amin.

I should have been thinking of a plan how to escape pero bakit wala akong magawa ngayon? Heto na ang hinihintay ko 'di ba? Ang malaman kung sino ang may kagagawan ng lahat? Hindi ba't dapat magagalit ako dahil sa nakikita?

Lorelei, my cousin, was the real murderer. She was also known as Rosa Reyes. That's actual

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status