Share

SBMS 35

Third Person's POV

Napasalampak si Lorraine sa sofa ng sampalin siya ni Brock. Kitang-kita ang gulat at sakit na rumihistro sa mukha ng nito at lumukob sa buong pagkatao niya ang takot at pangamba sa anuman ang kakahinatnan nito.

"Brock?!" Gulat na sabi ni Lorraine. Napahawak ang isang kamay sa tiyan nito dahil nakaramdam ng sakit sa pagkakasalampak sa upuan nito. Malapit na itong manganak kaya medyo hirap narin ito. Ang isang kamay naman nito ay napahawak sa pisnging masakit dahil sa lakas ng sampal ni Brock dito.

"Nasaan si Leo?" Nakatiimbagang na sabi nito kasabay ng pagpisil nito sa pisngi ni Lorraine.

Nànginginig naman nakatangin si Lorraine kay brock at unti-unting lumalandas ang luha sa mga mata nito.

"Buntis ako Brock, nasasaktan ako." Subalit tila walang pakialam si Brock dito.

"Uulitin ko, nasaan si Leo?" Kitang-kita ni Lorraine ang galit sa mga mukha nito. Napasigaw si Lorraine ng sabunutan siya nito ng malakas nang hindi ito nagsalita.

"Hindi ko alam Brock," naluluhang sab
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status