Share

SBMS 36

Leo's POV

"What the fuck have you done?! Are you out of your mind?!" Gulat na sigaw ko kay Daniel pagkakita ko sa katawan ng lalaking wala ng buhay.

Nakita kong mas lalong dumilim ang hitsura niya at nag-igting ang panga nito. Kung hindi lang ako galit, naiinis, nasasaktan at nawawalan ng hiya. Baka natakot na ako sa aura at hitsura nito pero hindi, hindi ako matatakot sa kanya lalo pat pinapakita niya sa akin na hindi siya ang Daniel na kilala ko.

"Killing the pestiscide who are trying to own what is mine." Walang buhay at mababang tono nitong sabi.

He is so cold that gave shiver to Zuriel. Nakita ko itong napakapit sa balikat ni Thomas. Samantalang si Isaac at Xavier ay napalapit kay Daniel ng itutok nito sa akin ang baril.

"I can kill you now if I want to," dugtong pa nito pero hindi ako nakakaramdam ng takot ni katiting. I just looked at him and smiled.

"Really?" Nasabi ko na lamang habang lumalapit sa kanya na hindi pinuputol ang tingin sa kanya, " you will do what you did to eve
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status