Share

58 Guide

RAMDAM NA RAMDAM ko ang bigat at tensyon sa pagitan nina Deon at ng Beta ng pack nila na si Igor. Kung hindi ako nagkakamali ay siya rin ang tatay ni Richelle. Ngayon ay alam ko na kung saan nagmana ang isang iyon.

“Nasaan si papa?” mahinahon ngunit madiing tanong ni Deon kay Igor.

He looked calm and serious, but it was the kind of calm before the raging storm. His fists were also clenched and the veins in his forearms were now visible. I know that he was trying so hard to control his anger. Halatang-halata iyon sa kulay pula na niyang mga mata. Pinipigilan niya lang talaga ang sariling sumugod agad. I hugged Miracle more. Hindi ko hahayaang may mangyari sa kanilang dalawa.

“Inilagay ko lang naman niya sa dapat niyang kalagyan,” nakangising tugon ng Beta, iniinis at pilit na pinipigtas ang natitirang pagpipigil ni Deon.

“Uulitin ko… nasaan si papa?”

I had also observed that some men who we

Illinoisdewriter

Your gems, reviews, and comments will be highly appreciated as they will help me a lot in my writing journey here. Thank you and God bless! 💕

| Like
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status