Share

62 Guide

DUMATING NA SINA Chadleen at Felix dito sa dating bahay namin sa Sidero. I called them to enlist their help in freeing Deon’s whole pack from Igor and Vicenzo.

“Natawagan mo na ba sina tito?” nag-aalalang tanong niya agad sa akin pagkatapos niya akong yakapin.

“Oo, natawagan ko na sila. We need their help, too. Nagulat sila at nagalit but then when I told them na balak gamitin ng mga Nodram mula sa South Region ang pack nina Tito Leon upang sakupin ang buong Abseiles ay pumayag naman sila agad. Actually, they’re already on their way here.”

“Sinong kasama nila?”

“Mommy said it will only be daddy, Kuya Will, and Tito Khalil.”

“Si Miracle?” she asked after looking around. “Did you make sure that they are in a safe place?”

Tumango naman ako upang siguraduhin iyon sa kanya. “Nasa kina Ross sila kasama nina Tita Dimples at Kidlat.”

Sunod ko namang binalingan ang kapatid niyang si Ruby Lane na tahimik lang habang mata

Illinoisdewriter

Your gems, reviews, and comments will be highly appreciated as they will help me a lot in my writing journey here. Thank you and God bless! 💕

| Like
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status