Share

61 Guide

WE WENT IMMEDIATELY to the Cavendish Palace. Pagdating namin ay agad kaming iginiya ni Ruby Lane sa parang meeting hall ng lugar. Ross was still attending to the kids kaya hindi agad namin siya nakita o nakausap man lang. Dumiretso lang kaming lahat dito. Inihiga ni Deon ang wala pa ring malay na si Tito Leon sa upholstered couch na nasa tabi.

“Manang, pwede pong pakitawag si mama rito?” magalang na utos ni Ruby Lane sa katulong na umalalay sa amin papasok dito. “Pakisabi na rin po sa kanyang dalhin po iyong mga niluto niya kasi kailangan na po namin dito.”

Naalala kong kaya palang magpagaling ng mga pagkaing nagagawa ni Tita Dimples. Hindi ko tuloy maiwasang mapapatitig sa kalmadong si Ruby Lane habang nagbibigay ng iba pang mga panuto sa empleyado. She was calm and really… smart. Pulidong-pulido iyong plano niya and not a slightest sight of panic can be observed from her. Sobrang talino ni Chadleen but she would sometim

Illinoisdewriter

Your gems, reviews, and comments will be highly appreciated as they will help me a lot in my writing journey here. Thank you and God bless! 💟

| Like
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status