Share

Chapter 39: Surrendered

CONAN’S POV

Naihiga ko na sa kama si Caiah. Busog na busog naman ang batang 'to kaya kahit hindi na 'to maghapunan. Kinumutan ko ito at hinalikan sa noo bago lumabas ng kwarto. Naabutan kong nakaupo sa mahabang sofa si Cobi. 

“I'll go ahead, young man. Babalik si Daddy bukas... kapag hindi na masungit si Nana mo.” I kissed his forehead too. 

Sumimangot naman ito. “But she's always like that.” Komento nito at napakagat ako sa ibabang labi para pigilang matawa. Lumingon-lingon pa ako sa paligid para siguruhing wala ang presensya ni Cali dahil baka parehas kaming malintikan roon kapag nalamang pinag-uusapan namin siya.

Nagpaalam na ako rito at dali-daling lumabas sa takot na maabutan pa ni Cali ang presensya ko. Baka masipa ako paalis nang wala sa oras kapag nagkataon. 

Pagkalabas ko ng gate ay hinanap ko ang kotse ni Paytho

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status