Share

Chapter 9: Son

CALI'S POV

I drove my Ducati to Sahara Café. I think I have to relax a bit. And I'm still confused as fuck. What I said earlier was true. I'm not really feeling well. Pinilit ko lang talaga ang sarili ko na bumangon kaninang umaga because I wanna get over with things. Siguro ay naninibago lang ako sa weather since nasanay na ako sa malamig na lugar. Pero wala pa ako sa mood na umuwi dahil alam kong walang tao sa bahay maliban sa mga katulong. I'm just going to be alone and bored there. At baka lalo lang akong lagnatin. Kaiser is at work. And I don't know where his mother is. I'm not asking their whereabouts though. Malalaki na naman sila. 

Pumasok ako sa coffee shop nang maiparada ang motor ko sa parking lot sa gilid ng building and saw the ladies busy working their ass out. Marami kasing customers kahit almost lunch time na. Well, people can't really live a day without coffee. Isa rin sa dahilan kung bakit dinarayo 'tong shop is because of the

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP
Comments (3)
goodnovel comment avatar
Jhayphen Victoria
love it to read
goodnovel comment avatar
Krizzy Mae Abling
hoooooyyyy naopen ko naaaaaa
goodnovel comment avatar
Krizzy Mae Abling
and this one too...
VIEW ALL COMMENTS

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status