Share

Kabanata 5

"Welcome to Casa de Lujuria—a place where your hidden desire unleash, like a pleasure in paradise," sabi ni Mist nang may ngiti sa labi.

Excited na tumakbo si Carnation patungo sa dulo ng platform, humawak siya railings at namamangha na nilibot ang paningin sa napakalaking bulwagan. Ito na yata ang pinaka malaking hall na nakita niya! Hindi niya lubos akalain napakalaking lugar pala ng Casa de Lujuria. Mula sa kinatatayuan, sumilip si Carnation sa ibaba ng platform at nakita niya ang LED DJ booth na nasa pagitan ng kambal na grand staircase; naglalaro naman ang kulay nito sa pink, light blue at black. Sa dulo ng hall naroon ang rectangular stage na may dalawang bilogang stage na nakadikit sa magkabilang dulo. Sa gitna ng mga bilogang stage ay may poles. Sa ibaba ng stage, nagkalat ang puting lounges at lumen LED tables.

"Obviously, that's the stage," imporma ni Mist at tinuro ang direksyon ng stage. "Ang mga lounges sa ibaba ay para sa regular members ng casa. Ang lounge naman na para sa mga VIP members ay naroon." Nagturo muli ng direksyon si Mist na agad sinundan ni Carnation nang tingin.

Ang kinatatayuan nilang platform at VIP section ay parehong nasa 2nd floor ng bulwagan. Pero wala siyang makita na pwedeng daan patungo sa VIP area mula sa kinaroroonan nila. Bukod kasi sa hagdan at entrance sa likod nila ni Mist, walls na ang nakapalibot sa buong platform.

"C'mon I'll show you more. Tara sa ibaba!" anyaya ni Mist na hinawakan siya sa kamay at hinila pababa ng hagdan.

Habang naglilibot sina Carnation sa main floor, hindi maawat sa pagsasalita si Mist. Binibida ang lahat ng pwede nitong ibida mula sa mga mamahalin at pinaka mamahaling bagay na makikita sa nightclub; sa kung saan gawa ang mga ito, kung saang bansa ginawa at kung sino ang sikat na artist ang gumawa. Syempre, 'di nawala ang pagbibida ni Mist sa kapatid.

'Baka proud lang talaga siya sa kuya niya.' Sa isip ni Carnation habang nakasunod pa rin kay Mist.

Pagkatapos maglibot sa main floor dinala siya ni Mist sa harap ng elevator, dito pa rin sa main hall. Ang sabi sa kanya ng babae, dalawa raw ang elevator ng Casa de Lujuria, iyong sa reception na konektado sa lobby at itong gagamitin nila na konektado naman sa underground parking ng SSL Hotel.

"The first elevator was intended only for black and pink key card holders. While the second elevator was for the blue and gold key card holders. In short, depende sa klase ng keycard na hawak mo ang elevator na gagamitin mo." Naglabas ng blue na keycard si Mist. "Para mas maintindihan mo, itong black at pink ay para sa mga customers ng casa, samantalang ang blue at gold keycard ay para sa mga personnel ng casa." Tinapat ni Mist ang blue keycard sa scanner at bumukas ang elevator. "Kapag naging tauhan kana ng Casa de Lujuria, ito na ang gagamitin mong elevator."

Pumasok sila ni Mist sa elevator at dinala sila nito sa 3rd floor—ang office floor. Sa pinto sa dulo ng hallway sila sunod na pumasok ng babae, na opisina pala ni Mist. Nang maupo si Mist sa luklukan nito pinaupo siya ng babae sa visitors chair. Nagsimulang nagpaliwanag si Mist, sinagot nito ang lahat ng mga katanungan niya at halos atakihin siya sa puso nang malaman kung anong klaseng lugar ang pinasok niya.

"Si Mr. Lust ay kasapi ng isang samahan, ang Seven Sins Association at ang samahang iyon ay nasa ilalim ng napakalaking organizasyon, ang Underground Society. At ang lahat ng customers namin sa second floor ay miyembro ng US. " Sa dami ng sinabi ni Mist ito lang ang tumatak sa kanya. Pagkatapos ay wala na siyang naintindihan bukod sa isa pang bagay—na kapag pinirmahan niya ang kontrata na hawak niya ay makakakuha siya ng One Hundred Thousand Pesos.

Inilapag ni Carnation sa ibabaw nang wooden table ang hawak na papel. Napabuga siya nang malalim na hininga at mabilis na pinirmahan ang kontrata. Pagkatapos lagdaan, ibinalik niya kay Mist ang kasulatan. Tinanggap nito ang kontrata na may malungkot na ngiti. 

"Hindi mo na pwedeng bawiin ang nilagdaan mo na. Simula sa araw na ito pag-aari ka na ng Casa de Lujuria, pag-aari ka na ni Mr. Lust." Nadurog ang puso ni Carnation sa narinig. Dahil sa matinding pangangailangan sa salapi, ipinagbili n'ya ang sariling kalayaan at puri.

"Here, your signing bonus and your keycard." Ngumiti siya kay Mist at inabot sa nanginginig na kamay ang puting sobre at asul na car. "Goodluck, Carnation."

⬦⬦⬦

"Saan galing itong pera?" kunot ang noo na tanong ni Leonora pagkatanggap ng pera.

"S-sa friend ko po…hiniram ko," pagsisinungaling ni Carnation. Hindi nagsalita ang Madrasta at nanatiling nakatitig lang sa kanya. Kinabahan siya, hindi kaya nahalata nitong nagsisinungaling lang siya?

Matunog na lumunok si Carnation. "M-may problema po ba?"

"Sinong kaibigan? Akala ko ba, hindi ka na nila pahihiramin ng pera?" mataray nitong tanong. Nagdududa.

"Naalala niyo po 'yong friend ko na si RJ noong college? Siya po ang nagpahiram sa akin ng pera." 

"Familiar sa 'kin ang pangalan," sabi nito at tinalikuran siya. Naupo ito sa couch at binilang ang hawak na pera. "Magkano ang ibibigay kay Galel?"

"One Hundred Thousand po iyan, kayo na po ang bahalang maglaan ng pera para sa kanya. Pakiusapan niyo na lang po si Galel na maghintay pa ng kaunti, babayaran ko siya ng buo sa katapusan."

"Mukhang sigurado kang mababayaran mo, ah? Nakakuha ka ba ng panibagong part time?" Natigilan siya sa tanong nito pero agad namang nakabawi. 

"Opo, s-sa isang hotel po sa Makati. Hiring sila ng taga hugas ng pinggan pinatos ko na po s-sayang naman," pigil hininga na sagot ni Carnation. 

"Ganun ba? Kailan ka naman magsisimula? Hindi ba iyan conflict sa schedule mong part time sa gasoline station?" Kapag wala kasi siyang pasok sa café sa gasoline station sa may congressional ang duty niya.

"H-hindi naman po…ano, on call lang din kasi ako, p-pwede akong mag-duty kahit anong oras." Pero ang totoo pareho niyang balak bitawan ang part time jobs sa cafe at gasoline station, pati na sa convenience store. Bukas na bukas din ay gagawa si Carnation ng resignation letter.

"May trabaho bang kahit anong oras ang duty?" pagtataka ni Leonora.

"Opo! M-meron naman po. Itong trabaho ko, parang assistant lang ba, ganun." Ang pagsisinungaling ay parang virus, ang bilis kumalat. Katulad ng pagsisinungaling ni Carnation na lumaki nang lumaki dahil sa kagustuhan na itago ang totoo.

"Meron nang ganun?"

"Meron na po." Pinanindigan ni Carnation ang kasinungalingan, nagawa niya pang ngumiti at nakumbinsi naman niya ang madrasta.

Sa gabing iyon umuwi si Leonora para kumuha ng panibagong damit na gagamitin sa hospital. Pagbalik ng madrasta, saka lang siya umuwi ng bahay para maglaba ng iniwan ni Leonora na labahan at para magpahinga. Ganito ang set-up nila para may maiwan na magbabantay sa Daddy niya sakaling magising ito para umihi, uminum o kumain. Kinabukasan, pagkatapos magsampay ng iniwan niyang labahin sa washing machine kagabi, ginawa na niya ang resignation letter. Pagkatapos ay naligo siya at nagtungo sa part time jobs niya. Una siyang nagpa-alam sa gasoline station, pagkatapos ay sa café at sa convenience store.

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status