Share

CHAPTER TEN

Malayo pa ako sa gate ng school namin ay natatanaw ko na ang pigura ni Erika sa labas ng gate kasama ang dalawang alipores. Nakapamaywang ang babae sa labas at nanghahaba ang leeg na tila may hinihintay na dumating. At nahuhulaan kong ako ang hinihintay niya. Siguradong nakarating sa kanya ang tungkol sa nangyari kahapon. Absent kasi siya kahapon dahil kung nandito siya  kahapon ay malamang na sinugod na niya ako.

Ipinarada ko na lamang ang kotse ko sa gilid ng gate. Hindi pa nga ako nakakababa ng sasakyan ay nandito na si Erika at na parang susugod sa giyera ang hitsura.

"Lauren, bumaba ka diyan," narinig kong sigaw ni Erika habang kinakatok niya ng malakas ang salamin ng aking kotse.

Inis na bumaba ako para kausapin siya. "Kahit hindi mo sabihin ay lalabas  naman talaga ako. Paano naman ako makakapasok sa klase kung magtatago lamang ako sa loob ng kotse?" pilosopong wika ko sa kanya pagkalabas ko ng sasakyan ko

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status