Chapter 14

Reen

"HOY, MAUNIN!" 

Napaigtad ako dahil sa malakas na pagtawag sa 'kin ni Nicole. 

Mabilis akong lumingon sa dako kung saan nanggaling ang kanyang boses.

"Mangit nga ma nulala n'yan?"

Napatingin ako sa kanya nang diretso. 

Kung hindi ko iintindihin nang mabuti ang sinasabi niya, ay iisipin ko talagang minsan ay minumura na niya 'ko. Mabuti na lang, medyo nasasanay na 'ko sa kanya. Kaya kahit papaano ay naiintindihan ko kung ano ang nais niyang ipabatid sa akin.

"Bakit ka nandito?" mahina kong tanong. At talagang nabuksan niya agad an

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status