CHAPTER 10: GOLDEN COBRA GANG

Bella's POV

Nang hinubad  ni  Alyana ang jacket niya nagulat ako nang makita ko sa kanang braso niya ang Golden Snake Bangle.

Sh*t! Bakit siya pa? Ibig sabihin, ang makakaharap  ko ay si Alyana na kilala bilang Cleopatra na leader ng Golden Cobra Gang. Bumaling ang tingin niya sa akin.

F*cking Sh*t! Lalo akong napamura nang makita kong ngumiti siya.

Kilala ko si Cleopatra, kapag ganun ang ngiti nito, malamang na may maitim itong binabalak. Naalala ko noon, pumunta siya sa Japan para lang daw talunin ako.

Natawa pa nga ako sa sinabi niya, hinamon din niya ako mag- race ng motorbike. Hindi na ako tumanggi dahil sanay na ako na may humahamon sa akin mapababae man o lalaki.

Kailangan ko  maging  alisto. Sigurado  ako,  hindi  magiging ordinaryong race ang mangyayari.

&

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP
Comments (1)
goodnovel comment avatar
Shine Obrique Embanecido Arcera
My na bibili po bang books nito.
VIEW ALL COMMENTS

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status