SPECIAL CHAPTER (KEISHANA'S DEPARTURE)

Nang makalabas ako sa condominium na iyon ay pumara agad ako ng taxi pabalik sa coffee shop kung saan nagkita sina Lander at Ann. Buti na lang dahil dala-dala ko ang aking bag kung saan nakalagay ang mga importante kong mga gamit, kasali na ang  shades ko kaya naman ay sinuot ko agad iyon pagkalabas ko ng elevator upang hindi nila makita o mapansin man lang ang namumugto kong mga mata.

Pagkarating namin sa coffee shop ay nagbayad na agad ako sa taxi driver saka ako agad na lumabas at tumungo sa parking area kung saan ko iniwan ang kotse ko nung hinila ako kanina ni Tristyn paalis para mag-usap.

Good thing dahil nasa bulsa ko lang ang susi kaya naman ay hindi na ako mahihirapan pang maghalungkat pa sa bag ko para hanapin ito. 

I was about to unlock my car's door nang may biglang humawak sa kamay ko upang pigilan ako sa pagbukas ko ng pinto ng kotse ko. Agad akong napalingon sa taong nagmamay-ari ng kamay na iyon dahilan upang umawang ang aking bibig sa

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status