Share

Chapter 6 (Part 9)

KINABUKASAN...

"What's the news?" Lumabas ako sa aking kuwarto habang kinakabit ang mga butones ng aking gray vest. Napahinto lamang ako sa aking ginagawa nang mapansin na may ibang tao rito sa condo unit ko.

"Hudson." Umayos ako ng tayo at pormal siyang tiningnan. Nasa tabi ng pintuan si Cayer na binabantayan ang bawat galaw ng bisita.

"Nandito ako para siguruhing ayos ka lang." Tumayo siya at namulsa. Marahan siyang ngumiti. "After all, ang laki rin ng naging issue mo, Shianna."

Tumaas ang sulok ng aking mga labi at pinagmasdan siya. "To be honest, it doesn't matter to me kung masira ang pangalan ko. Ang ayaw ko lamang ay..." Natigilan ako at unti-unti ay nalusaw ang aking ngiti.

"What?" Mahinang natawa si Hudson at tinitigan ako. Hinihintay na ipagpatuloy ang aking naudlot na mga salita.

"Nevermind." Pinilig ko ang aking ulo at nilagpasan siya. Dumiretso ako sa center table at pinulot ang remote rito. Binuksan ko ang TV at agad na bumunga

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status