Chapter 75

Shianna's POV

"Sure..." Hinarap ko nang maayos si Vincent at seryoso siyang tiningnan. Madilim akong ngumiti. "Puwede tayong mag-usap, Vincent."

"Then shall we get away from here?" Lumapit siya sa akin at akmang hahawakan ang kamay ko nang tinabig ko ang palad niya. Mas dumilim ang mukha ni Vincent dahilan upang mas mapangiti ako. Nag-angat ako ng tingin at inabot ang pisngi niya. Naramdaman ko ang matigas niyang panga na umigting.

"Pero ang usapan bang iyon ay maaaring dito na pag-usapan? We could talk nang hindi iniiwanan ang mga bata rito." Lumayo ako kay Vincent at akmang bibitiwan ang pisngi niya nang hinawakan niya ang aking kamay. Saglit akong napataas ng kilay at seryoso siyang tiningnan. Diretsong tumitig sa akin si Vincent at batid kong hindi niya alintana ang takang tingin sa kan'ya ng mga bata. Nag-iwas ako ng tingin dahil mahirap salubungin ang intensidad ng kan'yang titig.

Parang hinihigop ng kan'yang mga mata ang kaluluwa ko.

"I'm glad, Shianna." Saglit na nabahiran ng
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status