Chapter 79

"What?" Hindi makapaniwala akong tiningnan ni Vincent. Kumunot ang kan'yang noo at binitiwan ang aking pisngi. Humakbang siya palayo na nagbigay kirot sa sugatan kong puso. Ngunit hindi tulad ng mga nakaraang araw—bahagya na lamang ngayon akong nasasaktan.

I smiled bitterly. Oh God... Ano'ng maling desisyon ba itong napasok ko?

"What do you think of me now?" Binahiran ko ng tamis ang aking ngiti upang hindi mailantad na nasasaktan ako ngayon. Gusto kong maiyak ngunit pinili kong maging malakas.

Tama... hindi ako puwedeng bumigay dahil sa buhay na pinasok ko.

"Vincent?" pagtawag ko sa lalaking kaharap ko na madilim na nakatitig sa akin. Umigting ang kan'yang panga at biglang hinawakan ang aking braso. Hinila niya ako papalapit sa kan'ya dahilan upang magkalapit ang aming mga mukha. Pasimple kong sinulyapan ang dalawang tent at nang masigurong walang nakakakita sa nangyayari ngayon ay binalik ko ang aking atensyon kay Vincent.

"Vincent..." usal ko. "Do you think I'm a wicked woman? I am
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status