Share

Chapter 87

Bored lang siyang nilingon ni Matteo, ang head ng third branch of Decoys. Dahil malaki ang Decoys ay may apat itong branch na pinamumunuan ng mga itinilagang tao. Si Cayer naman ang second in command ni Shianna, sa madaling salita, si Cayer ang mas mataas sa apat na branch leaders. May kapangyarihan ang lalaki na pasunurin sila.

At ang Decoys... hindi sila mabilang. At bilang lamang ang mga taong may nakakaalam na may ganitong kalaking pinamumunuan si Shianna.

Shianna was hiding behind the shadows all along.

Tahimik lamang si Matteo at Jessica hanggang sa bumukas ang pinto ng elevator. Pagkabukas na pagkabukas ng lift ay sumalubong sa kanila ang grupo-grupo ng mga decoy. At tulad ng dati, nakasuot pa rin sila ng purong itim habang ang kanilang mukha ay natatakpan. Tanging ang kanilang malamig na mga mata lamang ang nakalabas. Sapat na ito upang magbigay takot sa kung sinuman ang makakakita sa kanila.

"Ha..." Hindi napigilan ni Jessica na hawakan ang magkabilang braso dahil sa kan'yang
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status