Chapter 166

This was cheating... Shianna thought. Pero kahit alam niyang mali ay hindi niya maialis ang sarili sa nakakasunog na mga halik ng lalaki. She gasped when Vincent's kisses went to her lips. Naglabanan sila gamit ang kanilang mga dila. Vincent sucked her tongue. Si Shianna naman ay napaungol at hinaplos ang matipunong dibdib ni Vincent. Napasinghap siya nang maramdaman ang kamay ng lalaki na bumaba sa kan'yang panty. She felt his rough fingers entered her private part. She gasped and moaned loud.

"We can stop if you want, Shianna," bulong ni Vincent at hinagod ang labi ng babae. The woman just shook her head kaya inihiga ni Vincent si Shianna sa counter. He positioned himself in between her legs. Tinakpan ni Shianna ang kan'yang mga mata gamit ang kan'yang braso at nagkagat-labi.

"I don't a condom."

"It's fine." Huminga nang malalim si Shianna. Vincent unbuckled his belt and unzipped his pants's zipper. Inalis ni Shianna ang kan'yang braso sa kan'yang mga mata at tumingin sa lalaki na i
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status