Chapter 168

"Madam, Sir Vincent is here." Nagmamadaling pumasok ang isang kasambahay matapos matanaw ang isang kotseng pumasok sa lupain ng Aurelius House. Si Ivana at Carolina na nakaupo sa gray na sofa ay napatayo nang marinig ang sinabi ng kasambahay. Napahinga nang malalim si Ivana at tiningnan ang kan'yang ina na nakahalukipkip na naglakad patungo sa punto. Nakasuot ito ng isang bonggang long skirt at isang orange ruffled top. Ang takong ng white heels ni Mrs. Aurelius ay narinig sa buong paligid habang humahakbang ito. Huminto si Mrs. Aurelius sa mismong pintuan at galit na tiningnan si Vincent na ngayong umaga pa lamang dumating.

The man stopped in front of his mother. Bago pa siya makapagsalita ay malakas na siyang sinampal ng kan'yang ina. Pumaling sa kaliwa ang ulo ni Vincent at umigting ang kan'yang panga. Madilim ang mukha na bumaling siya kay Mrs. Aurelius.

"What's with that look? Hindi na ba ina ang tingin mo sa akin at nawawalan ka na ng respeto?!"

"Mom!" Nilapitan ni Ivana si M
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status