Chapter 170

Shianna looked around, parang isang tipikal na party ng mayayaman ang event. May mga puting lamesa sa paligid na pinarisan ng itim na upuan. Malalaki ang chandelier na nasa kisame, at nasa sentro ng gusali ang estatwa. Bagamat ang bilang ng mga tao ay aabot sa isangdaan, hindi maikakaila na ang tahimik ng lugar. Walang nag-uusap upang walang pagkakakilanlan ang mabunyag.

It was terrifying, Shianna knew na ang iba ay kakagamit pa lamang ng ipinagbabawal na gamot. She couldn't imagine na paniguradong ilang beses nang naengkwentro ng kan'yang anak ang mga taong ito.

"Ms. Shian..." Nababahalang tiningnan ni Cayer si Shianna matapos na mapansing natulala na ito. Hinawakan niya sa braso ang babae at inakay ito sa isang lamesa. Maliit lamang ito at pangdalawahang tao. Sa mesa ay may isang auction number na nakaimprente sa isang pulang bilog na signage. May hawakan ito na yari sa makintab na kahoy.

Umupo si Shianna sa upuan at hinanap ng paningin ang kan'yang anak. She clenched her jaw and
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status