Share

Chapter 183

"Are you nervous?" ang marahang tanong ni Sullian matapos nilang pumasok sa elevator. The lift had closed. Sullian clicked the 5th floor button.

"Why would I?" Umismid si Shianna at nilingon si Sullian. "Mas bumilis ang proseso ng pagpili sa Kalinga Head. The government decided to lay hands on this charity. The people are screaming for justice. This is…" Shianna smiled. "My time to attack them all."

Tinitigan ni Sullian si Shianna at napangiti rin. The lift opened at sumalubong ang cameras ng media. Hinawakan ni Sullian ang kamay ni Shianna at tinahak nila ang daanang patungo sa isang malaking pinto. Nakapalibot sa kanila ang media na sinusundan ang bawat kilos nila.

The large door opened at pumasok si Shianna at Sullian na sinundan ng media. Tatlong mahahabang lamesa ang nasa loob ng meeting room. Sa gitnang lamesa ay nakaupo ang Viacera Clan, Aurelius siblings, at ang heads ng families. Shianna and Sullian sat on the seat na katapat ng sa Aurelius. Bumigat ang tensyon nang magtama a
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status