Share

Chapter 184

Tama lamang ang temperatura ng AC, pero biglang mas lumamig ang paligid na sinabayan ng isang mahabang katahimikan. Tumayo si Shianna. "Actually, hindi lang isa ang kalabang nandito ngayon. Marami ang mapagbalat-kayo, marami ang may tinatagong sikreto."

"Are you telling na marami ang traydor?" Umismid si Freya. "Wala kaming koneksyon sa mga sindikato na iyan!"

"Of course, hindi ka kasali." Pinitik ni Shianna ang kan'yang kamay at tumitig sa cameras. She smirked. "Cayer, it's your turn now."

As if on cue, ang malaking LED screen sa labas ng building ay sunod-sunod na naglabas ng mga larawan. Nakamaskara ang mga ito, at ang mga nasa larawan ay ang siyang mismo na um-attend sa underworld. Ang LED screen sa conference room ay nagbukas din at itinambad ang mga larawan. Marami ang nag-iwas ng tingin at pinahalatang hindi sila apektado.

"The police and military have been working with me matapos kong ianunsyo ang nangyayari sa Kalinga. Through their help and my people, we captured a photo of
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status