Share

Chapter 188

The class began at hindi na bumalik si Maevel. Instead, sinabi nitong may sakit ito kaya na-admit ito ss clinic. Natapos ang klase at dumating ang kinabukasan na inaakala ni Shianna na magiging maayos ang kan'yang pagpasok sa school.

"Goodbye, Kuya Driver!" Kumaway si Shianna at nginisihan ang guwardiya na katabi ng driver niya. Hinintay niyang umandar palayo ang kotse bago siya naglakad papasok sa building. Humigpit ang kapit niya sa strap ng backpack nang mapansin ang kakaibang emosyon sa mga tumitingin sa kan'ya.

Na parang diring-diri ang mga ito sa kan'ya.

"Bakit gan'yan sila makatingin?" Pasimpleng hinawakan ni Shianna ang ulunan upang masiguro na maayos ang kan'yang buhok. Palihim niyang inamoy ang sarili ngunit tanging pabango lamang ang pumasok sa kan'yang ilong. She continued walking, pilit na iniignora ang mga tingin na ngayon niya pa lamang natanggap.

"Is it true? Lalakero ang Mom niya? And that's the reason why his father committed suicide? Kawawa naman siya."

"Nakakatakot
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status