Share

Chapter 189

Lunch came at ang nangyari sa classroom ni Shianna ay naging usap-usapan. Ang malaking cafeteria ng eskwelahan ay napuno ng mga usap-usapan. Pero nang makita nilang bumukas ang malaking berdeng pinto at ibinungad si Shiannabay natahimik ang lahat ng mga nag-uusap. Umayos sila ng upo at nag-iwas ng tingin. Pasimple nilang binantayan ang kilos ni Shianna na naupo sa isang mahabang lamesa.

"Wait." Napakunot ng noo ang isang babae at nanlalaki ang mga mata na tinitigan ang suot na coat ni Shianna na malaki sa kan'ya. "Is that Vincent's coat?!"

"Huh?"

"Coat ni Vincent?"

"That's impossible."

Tahimik na hinawakan ni Shianna ang tela ng coat ni Vincent. Huminga siya nang malalim at nag-iwas ng tingin. Tuyo at bago na ang kan'yang kasuotan na ipinadala pa sa kan'ya ng kan'yang bodyguard. Gayunpaman, pinili ni Shianna na suotin ang coat ni Vincent sa hindi malamang dahilan.

"Is he famous?" usal ni Shianna at nilabas ang kan'yang lunchbox. Binuksan niya ito at nagsimulang kumain. Sariling luto n
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status