Share

Chapter 222

An amusement hinted his eyes. Namulsa si Vincent at tumingin sa malayo.

"After a long moment of avoiding and not replying to my messages, you have finally noticed me, Shianna. Should I be glad? Or be terrified? The urgency in your eyes is making me worried."

"So what do you want me to do?" Mapaklang ngumiti si Shianna. Gamit ang kan'yang mga daliri ay pinasadahan niya ang kan'yang buhok. She shook her head while heaving a deep sigh. She was being mad, kaya naglakad na lamang siya palayo.

"Shianna!" Madali siyang hinabol ni Vincent at hinuli siya sa kan'yang kamay. Nagtungo si Shianna sa maliit na restroom at pumasok din dito si Vincent. Mabuti na lamang dahil sila lamang ang tao roon.

"Get out!" Shianna pointed the door. "Wala na pala tayong dapat pag-usapan. I am annoyed and so frustrated, Vincent!"

"E-Excuse me." Biglang bumukas ang isang cubicle. Natigilan si Shianna dahil akala niya ay silang dalawa na lang ni Vincent ang nasa banyo. Napaiwas ng tingin si Shianna sa babae na madal
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status