Share

OBOAM #16

CHAPTER SIXTEEN :

Intimate

"Give me three filipino critically acclaimed films. Anyone? "

The cold athmosphere inside the auditorium was apparent. Light from the monitor, displaying the slide share presentation, illuminated the entire theater stage.

Sandra raised her hand. "Ma' Rosa, Kid Kulafu, and Metro Manila, Sir."

Tumango-tango ang Proffesor namin sa Film 101. "Great, but remain standing—"

Nanlalaki ang mga matang pinutol siya ng kaibigan ko sabay sabing, "Ga—I mean why, Sir?"

Napuno ng tawanan ang silid, maging ako ay ganoon rin. "Mumurahin mo pa talaga ako, Miss Park?" pag-iling niya. "Ang tanong ko lang naman ay what are the common denominators of the said films?"

Sinipa ako ng katabi at bahagyang ngumiti, alam ko na kung para saan. Kinuha ko ang ballpen at sinulat sa papel ang, 'Realism.'

"Realism, Sir!" she answered, full of confidence.

"Good. And why realism ang similarity ni
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status