Share

Chapter 82

“San tayo punta Daddy?” tanong ni Leyra habang buhat-buhat niya ito. Nasa hotel sila at naiwan pa sa sasakyan si Liana dahil may kausap pa ito sa telepono.

He wanted to show Leyra his office that day kaya naisipan niyang isama ang kanyang mag-ina sa doon.

“Daddy will going to show you his office. Di ba you wanted to see it?” masuyong tanong niya sa anak.

“Opo,” anito kasabay ng sunod-sunod na pagtango.

“You’ll gonna see it today, that’s why I brought you and Mommy here,” he said while smiling.

“Talaga, Daddy?” tila hindi naman makapaniwalang tanong nito. Namimilog pa ang mga mata nitong nakatitig sa kanya.

Mabilis naman siyang tumango and Leyra couldn’t hide her excitement. Hinayon ng mga mata nito ang itutok ng hotel hanggang sa magkandabali na ang leeg nito.

“Taas naman Daddy. Di ko na makita dulo, sakit na leeg ko,” tila nagrereklamong saad nito.

Natatawang hinimas naman niya ang batok nito na ikinahagikhik nito dahil may kiliti ito doon.

“Stop, Daddy!” nagpupumiglas na wika nito k
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status