Share

Chapter 12

Our Impenetrable Love

Chapter 12

MUNTIK pang maitapon ni Genevieve ang kanina niya pang iniinom na frappe nang makita ang score nila sa Titans. She's been drinking this for two games already because her hands aren't free most of the time. Kailangan niya ang dalawang kamay para sa laro. She plays the game with four fingers and she's used to that kind of set-up ever since. 

She honestly expected they'd win. That it'd be a comeback since Titans had the upper hand at first. Hinihintay niya ang sisi sa kanya ng mga kakampi, ngunit wala siyang narinig sa mga ito. Maybe they didn't notice that it was her fault for why they lost. Baka nga sinisisi rin ng mga ito ang kanilang sarili sa pagkatalo ng grupo. 

Gen shrugged. Why is she taking the fall herself?

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status