Share

Chapter 14

Our Impenetrable Love

Chapter 14

“Wala lang, gusto ko lang manood ka para may kaaway ako at kausapin,” mabilis na dugtong nito.

“Ba’t ako manonood? Crush mo ‘ko?” Gen teased, enjoying the little interview. Ni hindi niya na maintindihan ang pinapanood nila sa usapan. Good thing for Xhyro, he’s already watched the movie and is just re-watching with her. Siya ay walang kaalam-alam sa pinapanood bago magsimula.

If there’s one thing she learned from Xhyro today, it’s that he’s a fan of movies. Especially anime movies. Natatapos daw kasi ito agad sa isahang nood kaya ito ang mas gusto niyang panoorin. For her, movies aren’t enough to wrap up the entire story.

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status