Share

RED ROSE XXXV

Chapter 35

KALILA MADISON RAMIREZ

"L-Lorelei..."

Nang maibigkas ng aking bibig ang pangalan niya ay sakto namang naputol ang kabilang linya. Nataranta ako. Nanginginig ang aking kamay kaya naman muntikan ko nang mabitawan ang cellphone.

Napamura ako sa aking isipan nang mas lumapit pa sa akin si Lorelei.

Anong gagawin ko?

"It's been awhile, Kalila." Matapos niya itong sabihin ay mabilis namang sumilay sa kaniyang mapupulang labi ang mumunting ngiti. Wala na ang nakakakilabot na tinging pinupukol niya sa akin kanina. Sandali akong napakurap-kurap.

Unbreeeykable

Hello! It's been a while since I posted the last update and I apologize if masyadong natagalan. I haven't expected that we'll reach 2.1k views here in GN since I believe it is really hard to garner these views because of the language but here we are. Thank you so much for the support and for reaching this chapter. I hope you'll recommend my story to your friends if you liked it. Your help means a lot to me. Thank you once again! Don't forget to leave your reviews!

| Like
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status