Share

SLEEPING BEAUTY (Tagalog)
SLEEPING BEAUTY (Tagalog)
Author: Mican

PROLOGUE

"Sabi rito sa librong may Latin na salita ay para raw magising siya ay kailangan daw alayan ang magandang babaeng 'yan ng dugo ng isang birhen na lalake." Napatingin siya sa sinabi ni Camilla, matapos basahin ang lumang libro, "ipainom ito at kasabay ay banggitin ang salitang-

"Gumising ang natutulog na diwa. Bumangon ang nakahimlay na katawan at ibalik ang nakatulog na pagkabuhay," nakangisi  si Camilla, pero siya ay nakadama ng kilabot. "Ang weird talaga, ha. Parang sa pelikula lang ito, ah? Horror movies," tumawa pa ito. Pero walang natawa sa sinabi nito lahat ay seryoso pa rin.

"Sino ang birhen na lalaki diyan? Umamin na," nakangising sabi ni Colt.

Walang nagsalita pero ngising-ngisi pa rin si Colt at tumingin pa ito isa-isa sa mga kaibigan niyang lalaki.

"Tigilan na natin ito. Siguro ang dapat ay dalhin natin sa Ospital ang babaeng 'yan. Paano kung na-coma lang talaga siya?" tutol niya sa mga ito.

"Angela, ano ba! Wag kang kj!" sita sa kanya ni Viena.

"Oo nga. Hindi ba kayo na-we-werduhan diyan sa itsura ng libro? At itong babae? Bakit buhay pa siya kahit matagal na siyang nandito sa pinakailalim ng bahay niyo, Dross? Paano kung may masamang mangyari kapag ginawa natin iyan?" sabat na rin ni Joni.

"Subukan lang natin. Kapag hindi naman umepekto ay tigilan na natin ito," sabi naman ni Andross.

"Markus, pahingi ng dugo mo. Sa ating lahat, 'di ba ikaw ang virgin pa?" nakangising sabi ni Colt.

Napatingin lahat kay Markus at natatawa naman ang iba.

"Sa gwapo mong iyan ay virgin ka pa rin?" natatawang tanong ni Camilla kay Markus.

"Sana sinabi mo ng mabinyagan kita," natatawang dagdag rin ni Viena."

"Thank you na lang Viena, pero ayoko kasing makipag-sex for pleasure. Dahil for me, sex is for love, not only for pleasure," seryosong tugon ni Markus.

"Oo na. Ikaw na! Pahingi na ng dugo mo nang matapos na ito," sabat ni Colt.

" 'Markus!" pigil ni Joni. Nagkatitigan ang dalawa.

"Pwede ba Joni, 'wag  kang kj! Parehas lang kayo nitong best-friend mo eh, mga Kj!" inis ng sabi ni Colt at inabot kay Markus ang kutsilyo.

" 'Wag Markus! Natatakot ako sa pwedeng mangyari kapag ginawa natin ito!" pigil pa rin ni Joni. Natigilan si Markus at hindi na inabot ang kutsilyo.

"Ang o-OA niyo!" inis na namang sabi ni Colt.

"Aray!" sigaw ni Markus. Dahil sinugatan na siya ni Colt sa braso at nang nagdugo na ito ay kaagad sinahod ni Colt ng baso ang dugo nito.

"Are you crazy, Colt? Bakit ginawa mo 'yon?

"Ang OA niyo kasi, eh! Nilapitan nito ang magandang babae na nakahiga sa lumang kama at walang malay.

"Please wake up, Miss," sabi pa ni Colt at ibinuhos ang lahat ng dugo sa bibig ng magandang babae.

"C-Colt!" bulalas ni Angela. Lahat sila ay nag-antay sa susunod na mangyayari pero limang minuto na ang lumipas ay wala pa ring nangyayari.

"Hay naku! Sabi ko na, eh!" bulalas ni Colt. "Walang silbi naman pala ang librong 'yan, Camilla! Nilapitan niya si Camilla at kinuha ang libro saka ito tinapon. 

"Nababaliw ka ba na Colt!" sigaw ni Camilla. " 'Wag ka ngang magwala, Colt! Hindi mo pa kasi sinasabi ang magic word!" sita at paalala ni Camilla.

"Magic word? Anong-

"Gumising ang natutulog na diwa. Bumangon ang nakahimlay na katawan at ibalik ang nakatulog na pagkabuhay," sigaw ni Camilla, na itinaas pa ang dalawang-kamay, "boom!" dagdag ni Camilla at natawa pa na parang biro lang ang lahat.

Nagulat na lang ang lahat at napatili ang mga silang kababaihan, nang biglang humangin ng malakas. Sa sobrang lakas nito ay nalaglag ang lahat ng mga kagamitan na nandoon at nabasag din ang bombilya ng ilaw kaya nawalan ng liwanag ang buong kwarto na kinaroroonan nila.

"Saan galing ang hangin na 'yon? Wala naman kahit anong panggagalingan n'on?" narinig niyang tanong ni Viena. Kahit siya nag-iisip kung saan nga ba galing ang hangin na iyon. Saradong-sarado ang kwarto na ito at ito ang pinaka-ilalim ng basement ng rest-house nila Andross.

Bumukas ang ilaw at nagkatinginan silang lahat.

Ang babae!

Nawawala na siya sa kama na kinahihigaan niya!

"Umalis na tayo rito. Natatakot na ako!" sabi ni Viena. Magsisialisan na sana sila.

"Sino kayo?" Napalingon sila sa tinig na iyon ng isang babae. Napakalambing ng boses nito at napakaganda sa pandinig.

"N-nabuhay ka?" gulat na tanong ni Colt.

Ngumiti ang napakagandang babae sa kanila at lumapit ito unti-unti sa kanila. "Oo. Di'ba ito ang nais mo, ang mabuhay ako? At heto na ako sa harap niyo. Buhay na buhay." Ngumiti na naman ito.

Napakaamo ng mukha ng babae, subalit nangilabot siya sa ngiti nito. Hindi maganda ang pakiramdam niya at may kakaiba talaga sa babaeng ito. 


A/N

Hope you will like it and repa support this story too :)

KamijoMican

Comments (1)
goodnovel comment avatar
Amelito Nuñez
horror suspense stories
VIEW ALL COMMENTS

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status