Ibahagi ang Link

Plano para sa Reward ng mga Manunulat 2022

Mula: 07/01/2022 — 12/31/2022

Ngayon, kailangan mo lamang ng 5,000 na salita para

makapag-apply para sa kontrata!
Noon

1. Premium words lang ang kasama.

2. Exclusive: Buwanang attendance bonus lamang

3. Non-exclusive: Profit share lamang

Ngayon

1.Lahat ng salita

2.Exclusive:

Primary Exclusive Contract:
Bonus ng pag-sign up to $300 + 50% Profit sharing
Premium Exclusive Contract:
Signing Bonus + Completion Bonus + Monthly Attendance Bonus + 50% Profit sharing
* Lahat ng Exclusive libro ay magkakaroon ng pagkakataong manalo ng Standing-out Bonus

3.NON-EXCLUSIVE:$30 na NEX reward+50% Profit sharing

*Kapag may 120k salita ang aklat na natapos,makakuha ang may-akda ng $30.

Bonus sa Pag-Sign

$50

$50 ang maidadagdag sa iyong account kapag ang iyong exclusive na aklat ay makakaabot sa 30k na salita.

Buwanang Attendance Bonus

$150

Mag-update ng 50k na salita o higit sa loob ng 25 na araw o higit, at ikaw ay makakatanggap ng $150 bilang iyong attendance bonus sa buwang iyon.

Bonus sa Pagkumpleto

Kapag
nakumpleto
Bonus
120k – 150k na salita$200
150k – 200k na salita$250
200k na salita o higit$325

*Ang Bonus sa pag-sign, buwanang attendance bonus, at bonus sa pagkumpleto ay para sa mga exclusive na kontrata lamang

Standing-out Bonus

300k words

+ (200k views)

$500+

*Kapag ang iyong Exclusive libro ay umabot sa 200k views at 300k words sa loob ng 6 buwan na pagkatapos signing, puwede mong ikuha ang Standing-out Bonus na $500.

Makakuha ng kontrata
ngayon

Gumawa ng kwento sa www.goodnovel.com ay mag-upload ng mahigit 5,000;
I-click ang “Mag-Apply para sa Kontrata” para magsumite ng application!

Mag-Apply

FAQ

Q:

Ang aking kwento ay kumpleto na at gusto kong
i-upload minsanang ang lahat ng salita at kabanata
imbes na araw araw. Magkano ang aking matatanggap?

A:

Kapag iyong kwento ay kumpleto na o marami nang salita at kabanata, maaari kang makipag-ugnayan sa iyong editor at ito’y pag-usapan. Kami ay hahanap ng magandang plano para sa iyong aklat!

Q:

Kailan ako makakatanggap ng kita sa bagong plano?

A:

Ang bagong plano ay magsisimula sa Hulyo 2022, at ang kita ng Hulyo ay babayaran sa Agosto.

Q:

Ang aking Exclusive book ay nilagdaan bago ang Hulyo 1, 2022, maaari ko bang sundin ang mga bagong panuntunan upang makukuha ang gantimpala?

A:

Nagagamit lang ang bagong panuntunang ito sa mga Exclusive book na nilagdaang pagkatapos ng Hulyo 1, 2022, at hindi maaapektuhan ang mga nalagdaang Exclusive book.

Q:

Paano kukuha ng Signing Bonus?

A:

Kailangan mong isulat ang 30k salita sa loob ng 60 araw mula sa pag-sign ng kontrata para kumuha ng signing bonus. Kung lumampas sa 60 araw, kahit isulat mo ng 30k salita, hindi mo na makukuha ang signing bonus. Ang bilang ng salita ng signing bonus ay hindi mabibilang para sa salita ng MAB.

Q:

Pakiramdam ko ay nahihirapan akong maabot ang pamantayan ng view para sa Standing-out n Bonus. Maaari ba akong gumamit ng anumang mga tool upang matulungan akong dumami ng aking view?

A:

Bawal, ang view na nadagdagan sa pamamagitan ng pagdaraya ay HINDI mabibilang.

Para sa iba pang FAQs at detalye,
tignan ang aming 'Author's Guidebook'

Kapag ang aklat ay mayroong depektibong nilalaman gaya ng isyu sa copyright,
naulit na upload, at kabanatang walang saysay,
ito ay maaaring maalisan ng benepisyo pagkatapos mareview ng aming evaluation team.

Nirereserba ng GoodNovel ang karapatan nito para sa huling interpretasyon ng
Benepisyo ng mga Exclusive na Manunulat sa taong 2022.

DMCA.com Protection Status