Share

Chapter Ten

“Ganito mo ba talaga balak sayangin ang huling araw mo dito sa Denmark?”

Dalawa kaming nakatayo ni Trina sa harap ng salamin dito sa loob ng hotel. Nasa akin ang mga mata niya pero alam kong hindi niya ako naririning at pabalik-balik lang ang tingin sa akin mula ulo hanggang paa.

Napairap nalang ako dahil sa inis.

Alam kong nangako ako sa sarili kong magsusuot ako ng mahabang damit ngayong araw. Pero tingnan mo naman ang suot ko ngayon. Isang napakaikli at pulang-pulang romper.

Sa sobrang flowy ng laylayan ay papasok nanaman ang malamig na hangin sa loob ko nito. Siguradong ang kapalit ng lantad kong cleavage ay ubo at sipon. Mabuti na lang rin at nakalugay ngayon ang buhok ko.

 

“Ayan perfect!” biglang nagsalita si Trina nang matapos siyang titigan ako.  

“Perfect pangtawag ng sakit.” 

Hindi niya ako pinansin at malawak lang ang mga ngising nakatingin sa akin. “You look hot

Bab Terkunci
Membaca bab selanjutnya di APP

Bab terkait

Bab terbaru

DMCA.com Protection Status