Share

Chapter 53: DNA Test

Chapter 53

DNA Test

“Oh, there you are. Hi, little angel,” magiliw na bati ng mommy ni Brad sa anak ko. Lumapit pa nang bahagya sa bata.

“Hello po. My name is Sam, not Angel,” sagot ni Sam na ikinatuwa ng kapatid niya at ng ginang.

“Oh, Mommy, ang cute niya po.” Lumapit pa ang dalaga sa ina nito.

Binuhat ni Brad si Sam, saka uli humarap sa ina at kapatid. “Baby, let me introduce you Daddy’s family. Your Gandma and Tita Briana.”

“Then where is Grandpa, Daddy?”

“He’s right there, baby. Look.” Itinuro pa ni Brad sa anak ang ama at tumingin din naman si Sam.

“He’s my father, your Grandpa. Hi, Dad, good afternoon.” The old Hernandez nodded. “Say hi to your Grandpa, son.”

“H-hi po.” Sam looked intimidated with the old man. Seryoso kasi itong makatitig sa bata. Lumingon si Sam kay Brad. “Daddy, he looks mad at me,” mahinang sabi niya sa ama na narinig namin.

“Hey, stop that, old man. You scared our grandson,” saway ng ginang sa asawa nito.

“Yes, Dad! You’re showing your serious sta
Mairisian

A/n: Sorry guys. Na-busy lang po ako... Enjoy reading. 😊

| 1
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP
Comments (17)
goodnovel comment avatar
Gerly Malubay
unlock pla
goodnovel comment avatar
Alma Buagas Calunsag
ang sarap mong sapakin matanda ka
goodnovel comment avatar
Nyle Zelasnog
wala pa din ba update na plsss
VIEW ALL COMMENTS

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status