Epilogue

Two years later... 

"Da-ddy!! " Sigaw ng isang batang babae kay Jace habang pilit nitong isinisiksik ang kanyang maliit na katawan sa braso ng ama, she went beside her dad, kissed him on the cheeks and started jumping up and down the bed. 

"Mm? Era, baby. Why did you wake up this early?" Kahit pipikit pikit ang mata ay pilit nyang iminumulat ito at tumingin sa maliit na alarm clock na nakapatong sa kanyang lamesa. 

'It's just  five in the morning…' 

Kahit nakahiga ay liningon nito ang paligid ng kwarto at dumungaw sa labas ng bintana na katabi lang ng kanyang kama. Ang puting kurtina ay ihinangin ng malakas kaya natakpan nito nang bahagya ang gwapong mukha ng lalaki. He woke up to the sound of the waves. 

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status